Vill du veta mer om Kläppi? Kontakta mig gärna via detta formulär, via telefon: 073 838 30 25 eller epost: info@klappi.se